تلخاب قدیم

محل سکونت اهالی تلخاب قبلا در این مکان بوده است ( مزرعه تکنه ) گفته می شود ساکنین تلخاب قدیم از این مکان مهاجرت نموده اند.علت اصلی مهاجرت از این مکان تاکنون مشخص نشده است برخی از مردم می گویند وجود جن باعث وحشت اهالی بوده است و به همین دلیل کوچ کرده اند. همچنین آثار آسیاب آبی و زاغه های زیر زمینی در این مکان دیده می شود.

منبع : تلخاب نوین |تلخاب قدیم
برچسب ها : تلخاب ,مکان ,قدیم ,تلخاب قدیم